Products

Kamus Trilingual Bm-Ba-Bi
June 14, 2021
Bm Dinamik Upsr Tahun 4,5 & 6 By Prestasi
June 14, 2021
Show all

Kamus Dwibahasa Bi-Bm Bm-Bi By Prestasi

RM8.90

Kamus Dwibahasa adalah sebuah kamus yang disusun dalam dua bahasa iaitu bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris.

Bahagian pertama kamus ini adalah dari bahasa Inggeris ke bahasa Malaysia; dan bahagian kedua ialah dari bahasa Malaysia ke bahasa Inggeris. Susunan perkataan yang dibuat berdasarkan abjad dapat membantu pembaca membuat rujukan dengan cepat dan mudah.

Selain pelajar, kamus ini juga sesuai digunakan oleh orang dewasa yang ingin mempertingkat penguasaan bahasa sama ada bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris.

Out of stock

ISBN: 9789831665114 Category: