Products

Classic Pencil 24L In Slim Flexi Case
June 14, 2021
Kamus Dwibahasa Bi-Bm Bm-Bi By Prestasi
June 14, 2021
Show all

Kamus Trilingual Bm-Ba-Bi

RM13.90

Diterbitkan khusus untuk murid-murid mempelajari bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Penggunaan perkataan yang mudah dapat membantu murid-murid memperkayakan kosa kata dalam tiga bahasa. Seterusnya dapat mempertingkatkan prestasi pembelajaran murid-murid.

Out of stock

ISBN: 9789831665107 Category: